ÇATALKAYA KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

Atatürk yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde birinci rol oynayan Türk toplumunda Türk kadınına çok önem vermiştir. Atatürk;

· “Dünyada her şey kadının eseridir.”

· “Kadının en büyük vazifesi analıktır! İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkıyla anlaşılır.”

· “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”

· Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacağı aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.”

demiştir.

05-12-2020

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz; tüm dünya, ülkemiz ve personellerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

5 Aralık 1934 yılında Ulu Önder Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. O tarihten bu yana 5 Aralık, Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor ve temelini Olympe de Gouges’un 1791’deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’nden alıyor. Bildirgede kadınların hukuki, politik ve sosyal alanda erkeklerle eşit kılınması gereği anlatılıyor.

Bu anlamlı gün; kadın ile ilgili sorunların dile getirilmesi, bu konudaki farkındalığın yaratılması açısından çok önemlidir. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, söz sahibi olmaları, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat olanaklarından faydalanmaları çok büyük önem taşımaktadır.

Dünya Kadın Hakları Günü Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

o Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu ile eğitim tek sistem altında toplandı ve kadınlarla erkeklere eğitimde eşitlik getirildi.

o 1925 yılında Kıyafet Kanunu ve 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların yasal statüsü değişti, hem aile içinde hem de bir birey olarak eşit haklar verildi.

o Türkiye’de kadınlar 20 Mart 1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandı.

  Seçimler, Eylül başından Ekim'in 20'sine kadar sürdü. Şehir meclislerine girebilen kadınlar arasında İzmir seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)'nın iki kadın adayı olan Hasane Nalan ve Benal Nevzat Hanımlar ile, İstanbul seçimlerinde CHF adayı olan Rana Sani Yaver (Eminönü),Seniye İsmail Hanım (Beykoz),Ayşe Remzi Hanım (Beyoğlu),Nakiye (Beyoğlu),Latife Bekir (Beyoğlu) Hanımlar vardır.

  Bu seçimlerde Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım, "Türkiye'nin İlk Kadın Belde Belediye Başkanı" olmuş ve bu görevi iki yıl yürütmüştür. Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı ise çok partili siyasal yaşama geçildikten sonra seçildi. 3 Eylül 1950 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 27 üyesi bulunan Mersin Belediye Meclisine seçilen Müfide İlhan, ilk kadın il belediye başkanı oldu.

o 1933 yılındaki Köy Kanunu’nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi.

o Kadınlar, milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına da 5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular.

 8 Şubat 1935 yılında ilk kez meclis seçimlerine katılan Türk kadını; İlk kez 17 kadın milletvekili TBMM'ye girdi, ara seçimlerde ise bu sayı 18 oldu. Böylece Türk kadınları, TBMM'deki tüm milletvekillerinin yüzde 4,5'ini oluşturdular.

O tarihlerden itibaren 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmayı sürdürdü.

05-12-2020

Türkiye’de Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Tanınması

Gelelim 5 Aralık tarihinin önemine. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınlara siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanınması, hem ülkemiz hem de tüm dünya ülkeleri adına gerçekleşen en önemli Atatürk devrimlerinden biri olarak tarihte yerini alıyor.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

05-12-2020

Avrupa’dan Önce Türk Kadını

5 Aralık 1934’de Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupa’daki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu hakkı bulunmuyordu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa’da kadınlar 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuştular.

Bu çok önemli devrim ile beraber Türkiye’de, sayısız ülkeden çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş oldu. Türk kadınları, Fransa, Hırvatistan, Slovenya ve İtalya’dan 11 yıl, Romanya’dan 12 yıl, Bulgaristan’dan 13 yıl, Belçika’dan 14 yıl, İsviçre’den 36 yıl , Yunanistan’dan 15 yıl önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu.